LÄNKAR

Förbund & Föreningar      Ord & Lexikon          Realia          Varia

Senast inlagda länkar står i blå text.


Foto: Staffan Edmar


Förbund & Föreningar

Brittiska Klassikerförbundet

Euroclassica

Norska Klassikerförbundet

FIEC

 

Ord & Lexikon

Index Verborum In Rebus Computatorum
Latinsk ordlista på alla fraser du behöver kunna för att arbeta vid datorn.

Orbis Latinus
Lexikon över ortnamn på latin.

The Perseus project
Perseusprojektets latinavdelning.
Lewis & Shorts latinlexikon med textdatabas.

The Perseus project homepage
Perseusprojektets hemsida. Liddell & Scotts grekiska lexikon med textdatabas.
Grekiska typsnitt finns för nedladdning, vilket underlättar stora sökningar.

 

Realia

Antikens Rom i digital version

Antikens sju underverk

Early Roman calendar
Exempel på rubriker på denna hemsida om den romerska kalendern: What did a Roman calendar look like? How do you read the calendar? What were the Roman weekdays? When did they stop using the moon for months?

Great buildings
Bildbas över byggnader - antika och moderna.

Roman Technology

Scale model of Rome
The scale model of Rome is a plaster model that represents 3/5 of the city as it was when Constantine was its Emperor, at the beginning of the fourth century. Its creator, architect Paul Bigot was awarded the Grand Prize of Rome in 1900 and he devoted most of his life to this reconstruction of Rome.

Roman Building types: Theaters, Stadia, Circuses, Baths

 

Varia

Bokförlaget Radius
På bokförlaget Radius hemsida finner man både gammalt och nytt material.
Bl a beskrivs den nya brevkurs under rubriken Lär lite lätt latin.
Dessutom finns fritt att nyttjas av envar materialet till den för några år sedan planerade samlingen "Latinsk poesi i original och översättningar".

Cicero Latin tutor
Italiensk latinkurs på nätet.

Circulus Latinus
Circulus Latinus Sueticus
Vill du prata latin? Här finns dels en hemsida, dels en yahoogrupp för de som vill träffas och prata latin!

Facebook-grupp
Grupp för dig som går i nian i Stockholm och vill gå humanistiska programmet.

Fokus Rom
Allt om Antikens Rom – för att det är roligt! Stödjer universitetsämnena Antikens kultur och samhällsliv, Latin och Grekiska, och gillar särskilt när man samarbetar.
FokusRom-sidan används för att utbyta information om allt som händer på den internationella antikenscenen. Nya upptäcker, digitala verktyg, pedagogiska nyheter, konferenser. Allt postas här!

Latina perpetua
Kommittén Latina Perpetua i samarbete med Klassiska Föreningen i Uppsala arrangerade den 15 mars, Idus Martiae, landets andra Latinfestival, i Uppsala.

Latinbloggen
En doktorand i latin nojar över sin bristande disciplin, hyllar latinets skönhet och älskar det klassiska.

Latinfrågor
Frågor om latin (grammatik, översättning av ord och fraser el. dyl.) besvaras av latinister vid Uppsala universitet

History in film
Här finns arbetsmaterial till filmerna Jag, Claudius; Spartacus och Cleopatra.

The Campanian Society
Undervisningsmaterial från The Campanian Society.

Mr Donns sida om antika kulturer

Forum Romanum
Forum Romanum is a collaborative project among scholars, teachers, and students with the broad purpose of bringing classical literature out of college libraries and into a more accessible, online medium. Toward this end, we host a number of materials for students of the classical world, including texts, translations, and other pedagogical resources. The centerpost of Forum Romanum is the Corpus Scriptorum Latinorum, a digital library covering the entire body of Latin literature, from the earliest epigraphic remains to the Neo-Latinists of the eighteenth century.

Latinteach
Latinteach is a moderated discussion list where Latin teachers & professors may exchange lesson ideas, discuss textbook options, ask questions and share expertise.

Nuntii Latini
Nyheter på latin!

Passer Lesbiae
Recept på romersk läckerhet.

Performing Cicero
Två amerikanska skådespelare (?) har här spelat in delar av Ciceros tal Pro Caelio på latin, och engelska, i full mundering! Kom ihåg ljudet!

The Roman Legion
The Roman Online Society is a free, fun, and wonderful role- and gaming society for everyone with a truly Roman Empire theme. We simulate the existence of a pseudo-ancient Roman society.

Saint Louis University
Undervisningsmaterial från Saint Louis University.

Universalis de iure hominum declaratio
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna på latin.

Wunderground.com
Väderleksrapporter på latin.

Tillbaka